Vastaa liikenneturvallisuuskyselyyn

Kerro liikenteen vaaranpaikoista

Pohjoisen Keski-Suomen alueella toteutetaan parhaillaan liikenneturvallisuuskyselyä, jossa kartoitetaan liikenteen vaaranpaikkoja Kivijärvellä sekä alueen muissa kunnissa Saarijärvellä, Viitasaarella, Karstulassa, Pihtiputaalla, Kinnulassa, Kannonkoskella ja Kyyjärvellä.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta asuin- ja liikkumisympäristösi liikenneturvallisuuteen!
Pohjoisen Keski-Suomen alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteet sekä kokemukset asuin- ja liikkumisympäristönsä liikenneturvallisuudesta ovat tärkeä lähtökohta liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden suunnittelussa. Kyselyn avulla saadaan tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten läheltä piti-tilanteiden takia. Kyselyssä voitte tuoda esille kohteet, joissa on esimerkiksi korkeat ajonopeudet, turvaton tienylitys, hankala risteys tai puutteellinen pysäkki- tai pysäköintijärjestely.

Voitte ilmoittaa liikenteen vaaranpaikoista karttapohjaisella internet-kyselyllä, joka löytyy osoitteesta  http://apps.strafica.fi/karpalo/pohjoisks/

Kysely on vastattavissa 15.1. - 4.2.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Kivijärven kunta, Jukka Hertteli, jukka.hertteli(at)kivijarvi.fi, p. 044 459 7880
Strafica Oy, Antti Rahiala, antti.rahiala(at)strafica.fi, p. 050 537 4297
 

Sähköinen kysely keskisuomalaisista yhdistyksistä.

 

Hyvä yhdistys-, järjestö- ja seuratoimija,

Keräämme sähköisellä kyselyllä tietoa keskisuomalaisista yhdistyksistä. Kysely on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille järjestöille, yhdistyksille ja seuroille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella.

Kyselyyn voi vastata  31.1.2018 saakka.

Kyselyn tuloksia käytetään järjestöjen ja yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemiseen sekä toimintaedellytysten turvaamiseen.
Jokainen vastaus on tärkeä, jotta voimme tarjota mahdollisimman kattavan kuvauksen yhdistysten toiminnan merkityksestä mm. päättäjille ja viranhaltijoille. Tulokset ovat myös kaikkien yhdistysten itse hyödynnettävissä.

Kyselyn tulokset julkaistaan Yhdistystori.fi -sivustolla huhtikuun 2018 alussa. Samassa raportissa esitellään myös keskisuomalaisille kuntatoimijoille kohdennetun järjestöyhteistyötä käsittelevän kyselyn tulokset.
Tuloksia esitellään mm. huhti-toukokuussa järjestettävissä tilaisuuksissa eri puolilla maakuntaa. Yksittäisten vastaajien antamia tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Toivomme, että levitätte tietoa kyselystä ja motivoitte parhaaksi katsomallanne tavalla omia verkostojanne vastaamaan kyselyyn. Yhteistyöllä tavoitamme keskisuomalaiset yhdistykset kattavimmin.

Liitteenä olevia bannereita voitte hyödyntää vapaasti kuten parhaaksi näette.

 Kiitämme vastauksistanne ja arvokkaasta panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön.

Lisätietojakyselystä ja vastaamisohjeet:
(Suora linkki: https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/jarjestokartoitus/)

Kyselyn linkki
(Suora linkki: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/587f2725-b5a7-44d4-98cc-ea32bffd0ffb?displayId=Fin1441483)

Lisätietoja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Vaikuttavat järjestöt -hankkeen työntekijät

Anne Astikainen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.; 050 344 0429

Anu Hätinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.; 050 599 6293.

 

Kyselyaineiston analysoimisesta ja raportoinnista vastaa tutkija, YTT Päivi Kivelä.

 

Yhteistyöterveisin,

 

Anu Hätinen

Muutoskoordinaattori

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

 

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, huone B233)

Kansalaistoiminnankeskus Matara

puh. 050 599 6293

 

www.kyt.fi   www.yhdistystori.fi

www.facebook.com/vaikuttavatjarjestot/

………………………………………………..

KYT on 3. sektorin tuki- ja kehittämisorganisaatio.

Sinunkin yhteisöäsi varten!

 

 


Kuulutus / Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

KUULUTUS / Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Kaikki vesienhoidon kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä  ja tarvittaessa ladattavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)

KUULUTUS / Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018"

Kuulutettavana olevan asiakirjan ja siihen liittyvät taustaasiakirjat ovat sähköisenä luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > merenhoito

 

 

Kivijärven kunnan asiointiliikenne 1.1.2018 alkaen

KIVIJÄRVEN KUNNAN YLEINEN ASIOINTILIIKENNE 1.1.2018 ALKAEN

Asiointiliikenne on avointa kaikille

Kivijärven kunnan järjestämää asiointiliikennettä kehitetään kuntalaispalautteen ja valtuuston hyväksymien hyvinvointisuunnitelmien mukaisesti. Asiointiliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä. Asiakkaan ei siis tarvitse olla esim. eläkeläinen tai autoton.

Asiointiliikenteen tarkoitus on tukea kotona asumista sekä järjestää mahdollisuuksia alueella olevien palvelujen (esim. kauppa, kirjasto, terveyspalvelut, pankki) käyttämiseen tai reitin sallimissa rajoissa muihinkin tarkoituksiin (esim. kyläily). Aikatauluihin pyritään jättämään riittävästi aikaa asiakkaan tarvitseman avustamisen mahdollistamiseksi.

Miten asiointiliikenne toimii?

Asiointiliikenne ajaa ohjeellista reittiä ja poimii ilmoitusten perusteella matkustajat reitin varrelta tai sen lähietäisyydeltä. Kyytiin pääsee reitin varrelta kaikista niistä paikoista, joissa autoon on turvallista nousta. Tarvittaessa pyynnöstä tehtävistä pistoista on sovittava viimeistään tuntia ennen asiointiliikennereitin lähtöaikaa soittamalla kuljettajan puhelinnumeroon.

Kuljettaja veloittaa asiakkailta linja-autotaksaan perustuvan kuljetusmaksun.

Asiakkaille tarjotaan kirkolla noin 1 tunnin asiointiaika. Kuljettaja avustaa asiakasta tarvittaessa esimerkiksi autoon pääsemisessä tai päivittäistavaraostosten kantamisessa.

Reitit ja aikataulut 1.1.2018 alkaen:

torstaisin

Saunakylä, kuljettajan puh. 0400 343 147:
Saunamäentie klo 9.15 – (tarvittaessa pyynnöstä aikataulun puitteissa pisto Penttilänkylä) – kirkonkylä.

joka toinen viikko torstaisin parillisilla viikoilla

Risuperä, tarvittaessa Veitjärvi ja Hoikanperä,  kuljettajan puh. 0400 343 147:
Risuperä, metsähallituksen levike noin klo 9.45 – (pyynnöstä Veitjärvi)– Lahdenperä – (pyynnöstä Hoikanperä) – kirkonkylä.
Paluuaikataulut sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiointiliikennettä ei ajeta arkipyhinä.

Lisätietoa liikennöitsijältä:
Puh. 0400 343 147

KUULUTUS KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

ssjltk_logo_RGB_pieni_72dpi
 
 
KUULUTUS KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄ OLOSTA
 
Sydän-Suomen jätelautakunnassa valmistellaan uutta jätetaksaa, joka koskee kunnan toissijaisella vastuulla olevia jätteitä eli TSVjätteitä. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. 
 
Taksan on määrä tulla voimaan 1.3.2018 ja se koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen.
 
Taksa-aineisto on luettavissa Saarijärven kaupungin nettisivuilla kohdassa Kuulutukset (http://www.saarijarvi.fi/kuulutus/kuulutustsv-jatetaksaluonnoksen-nahtavilla-olosta). Taksa-aineisto on pyydettäessä saatavissa myös jäsenkuntien kunnanvirastoista.
 
Kuntalaisilla ja asianosaisilla, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, voivat jättää taksaluonnoksesta kirjallisia mielipiteitä 26.1.2018 saakka. Mielipiteet tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13,  43101 Saarijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
     Saarijärvellä 21.12.2017
 
SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA

Jätetaksa

KUULUTUS - TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI

Tasavallan presidentinvaali toimitetaan vuonna 2018. Presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä (28.1.2018) 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.
Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin (13.12.2017), johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja nyt kysymyksessä olevassa presidentinvaalissa.  Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 4.1.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty äänioikeusrekisteristä pois tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Oikaisuvaatimus on jätettävä Sisä-Suomen maistraattiin viimeistään 12.1.2018 ennen klo 16.00. Rekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 16.1.2017.
 
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on määräajassa ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse (vaihde 044 459 7811). Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta ja kirjastosta. Ilmoittautumisaika  ensimmäisessä vaalissa päättyy tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018  klo 16.00.
 
Henkilöiden, jotka äänestävät kotonaan ensimmäisessä vaalissa, ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.
Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta).
 
Äänestäminen ja henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutetun tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksen avulla, joten henkilötunnus tulee olla tiedossa. Ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan, sillä se nopeuttaa äänestämistä. Äänestää voi kuitenkin ilman ilmoituskorttiakin. Lisäksi henkilöllisyys on tarvittaessa pystyttävä todistamaan. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.
 
Ennakkoäänestys
Vaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kivijärven kunnanvirasto,  Virastotie 5A ja äänestys tapahtuu ensimmäisessä vaalissa

    • 17.-19.1. klo 09.00 - 16.00
    • 20.-21.1. klo 10.00 - 14.00
    • 22.-23.1.  klo 09.00 – 16.00

   
Mahdollisessa toisessa vaalissa: 
  
    • 31.1-2.2. klo 09.00 - 16.00
    • 3. -  4.2. klo 10.00 - 14.00
    • 5. -  6.2. klo 09.00 – 16.00

Vaalipäivät
Presidentin vaalin ensimmäinen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20 ja mahdollinen toinen vaalipäivä on 11.2.2018 klo 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5A.
 
Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sagulin, p. 044 459 7861.
 
Kivijärven keskusvaalilautakunta
Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI

 

Log in