Stipendejä haettavana

Kivijärven kunnan opiskelijoiden stipendirahastosta myönnetään stipendejä korkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opintonsa päättäneille kivijärvisille nuorille. Hakemukset liitteineen (kopio todistuksesta, tilinumero) osoitetaan Kivijärven sivistyslautakunnalle 15.6.2018 mennessä osoitteella: Virastotie 5A, 43800 Kivijärvi

Sivistyslautakunta

 

KUULUTUS Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

KUULUTUS
Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu
1 Asia ja sen tausta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut vuonna 2011 tekemänsä arvion vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Keski-Suomen alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää muutosta vuonna 2011 nimettyihin merkittäviin tulvariskialueisiin siten, että Jyväskylä ei olisi enää jatkossa merkittävä tulvariskialue, vaan muu tulvariskialue. Näin Keski-Suomen maakunnan alueella ei olisi enää lainkaan merkittäviä tulvariskialueita. Arviot tulvariskeistä ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen mukaan.
ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVAlaki 200/2005).
2  Nähtävillä olevat asiakirjat Keski-Suomea koskeva ehdotus tulvariskialueiksi sekä asiakirja "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen" ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Keski-Suomen kunnissa (liite 1).
Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä): - Vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit - Vesistöalueille vuonna 2015 laaditut tulvariskien hallintasuunnitelmat
Luettelo vesistöalueista kunnittain on liitteessä 2.
3  Mielipiteiden esittäminen Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti
Kuulutus 2 (2) Luonnos KESELY/1742/2017 9.4.2018
Keski-Suomen ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä. Sähköpostiosoite on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia? - Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä? - Mitä näkökulmia tulisi ottaa tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
4  Lisätiedot Lisätietoja antavat
vesitalousasiantuntija Timo Sokka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 024 816 ja
vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0295 024 752
Jyväskylässä 9.huhtikuuta 2018 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liitteet 1 Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotukset ovat nähtävinä 2 Luettelo vesistöalueista kunnittain

Liite 1 Liite 2  

Ehdotus

 

Kivijärven kunta hakee osaavaa erityisopettaja

Kivijärven kunta hakee osaavaa erityisopettajaa uudistuneeseen, perusteellisesti Terve talo -remontoituun Tainionmäen kouluun, jonka opetustilat ja -välineet ovat uudet ja nykyaikaiset. Tainionmäen koulua käyvät kuntamme kaikki noin sata esi-9 -vuosiluokan oppilasta, joiden erityisopetuksesta virkaan valittava huolehtii yhteistyössä muun henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä on vakinainen ja täytetään 1.8.2018 alkaen. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät OVTESin mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
    

Yhteystiedot: rehtori Vuokko Hilmola, p. 044 4597 860, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Haku päättyy: 02.05.2018 klo 14:00
Jätä hakemus: Kivijärven kunta, Tainionmäen koulu, Keskustie 32, 43800 KIVIJÄRVI tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KUULUTUS / Kivijärven kunnanvaltuuston kokous

 

KUULUTUS
 

Kivijärven kunnanvaltuuston KOKOUS pidetään maanantaina 23.04.2018 klo 19.00 alkaen Kivijärven kunnan valtuustosalissa. Kokouksen asialista on nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla ja esityslista kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla 30.04.2018. Pöytäkirja on luettavissa myös kunnan kotisivulla www.kivijarvi.fi.

Kivijärvellä 26.03.2018

 

Eeva-Liisa Tobiasson

kunnanvaltuuston puheenjohtaja


Kuulutus / SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRKA

 

cid:image001.jpg@01D3ABE8.AFFB9820Tule luotsaamaan uudistunutta Tainionmäen koulua ja kehittämään sivistys- ja hyvinvointipalveluita luonnonläheiseen kuntaamme!

Kivijärven kunta hakee innostunutta ja kehittämismyönteistä

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIA

Oletko sinä etsimämme hyvä tyyppi ja alan ammattilainen? Sytyt palveluiden kehittämisestä, hyvinvoinnin edistämisestä ja ihmisten kanssa työskentelystä. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, aivan erityisesti esi- ja perusopetus ovat sydäntäsi lähellä ja vahvuuksiasi. Haluat olla omalta osaltasi rakentamassa kuntaamme ja johtamaasi Tainionmäen koulua myönteisellä otteella yhteistyössä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Saat johtamasi joukkueen loistamaan, tuottamaan parhaita mahdollisia palveluita kuntalaisille ja iloitsemaan yhteisistä onnistumisista.

Tehtävään sisältyvät sivistysosaston osastonjohtajuus sekä perusopetuksen rehtorin tehtävät perusteellisesti remontoidussa Tainionmäen koulussa, jota käyvät kuntamme kaikki noin sata esi-9 -vuosiluokan oppilasta. Sivistysosastolla tehtävänäsi on yhdessä henkilöstösi kanssa luoda, ylläpitää ja kehittää oppimisen ja opettamisen toimintaedellytyksiä sekä tuottaa tuloksellisia varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluja kivijärveläisille. Toimit sivistyslautakunnan esittelijänä ja kuulut myös kunnan johtoryhmään.

Virka täytetään 1.8.2018 lukien toistaiseksi tai sopimuksen mukaan aikaisemminkin. Kelpoisuusehtona on perusopetuksen rehtorilta vaadittava, asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Arvostamme aikaisempaa kokemusta koulun johtamisesta ja sivistyshallinnosta. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan, mutta voit myös esittää oman palkkatoiveesi. Sovellamme täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote tulee esittää ennen viran vastaanottamista.

Odotamme sivistyslautakunnalle osoitettua hakemustasi ansioluetteloineen ma 23.4.2018 klo 14.00 saakka. Voit toimittaa hakemuksen osoitteeseen Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Lisätietoja antavat rehtori Vuokko Hilmola, p. 044 459 7860, sivistysjohtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen p. 044 459 6150, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Riitta Sarén p. 040 577 6183 tai kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Leppänen, p. 044 459 7820.

Kunnassamme on lisäksi tarjolla erityisopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä. Autamme myös asunnon hankkimisessa.            

Sivistyslautakunta

KUULUTUS /Kivijärven kunnan Penttilän yhteismetsän ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen ehdotusaineistojen nähtäville asettaminen

 

KUULUTUS

Ilmoitamme Kivijärven kunnan Penttilän yhteismetsän ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen ehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Penttilän yhteismetsän ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen koskee Heitjärven Katajaniemen alueelle sijoittuvan loma-asuntojen korttelialueen (RA) tonttia numero 1 (Katajaranta 265-403-13-70).

Kaavaehdotuson nähtävillä Kivijärven kunnanvirastolla 22.3.2018 – 23.4.2018. Aineistoon voi tutustua myös kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kivijarvi.fi sekä kaavaprojektissa konsulttina toimivan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n projektisivuilla osoitteessa; https://projektit.fcg.fi/projektit/kivijarvi_rak_kumoaminen/

Osallisilla ja muilla kunnan asukkailla on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta. Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää nähtävilläoloajan kuluessa 23.4.2018 mennessä, osoitteeseen: Kivijärven kunta, Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja hankkeesta antavat seuraavat yhteyshenkilöt:

Kivijärven kunta : Tekninen johtaja Jukka Hertteli, p. 044 459 7880, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluearkkitehtipalvelut :  Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

https://projektit.fcg.fi/projektit/kivijarvi_rak_kumoaminen/

 

 

 


Log in