KUULUTUS / Maastotutkimuksia 400kV voimansiirtojohdon suunnan määrittämiseksi

 

 

KUULUTUS

Maanmittauslaitos on 28. huhtikuuta 2017 päätöksellään nro. MML 5210/0304/2016 myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia 400 kV voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi välillä Petäjävesi - Pyhänselkä.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun, noin 124 km:n pituisen johto-osan Petäjävesi - Kinnula suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Petäjäveden, Uuraisen, Multian, Karstulan, Kivijärven ja Kinnulan kuntien sekä Saarijärven kaupungin alueille. Kaikki tiedossamme olevat maanomistajat on tiedotettu henkilökohtaisilla kirjeillä ennen tutkimusten aloittamista.

Helsingissä 25. tammikuuta 2018

FINGRID OYJ

Maastokartta

Fingrid Oyj PL 530 00101 Helsinki puh. 030 395 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Log in