KUULUTUS Ympäristölupahakemus/ Vapo Oy

Isonevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus sekä toiminnan aloittamislupa, Kivijärvi

Asia kuulutetaan uudelleen ajan kulumisen vuoksi, hakija on myös täydentänyt hakemustaan 22.12.2017

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito:  Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 19.2. - 21.3.2018 Kivijärven kunnan ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Kivijärven kunnanvirastossa (Virastotie 5A). Kuulutus sekä hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen  Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää, ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Toiminnan vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin toiminnan toteuttaminen saattaa vaikuttaa ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/198/04.08/2012. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 21.3.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, LP 200, 65101 Vaasa).

HUOM!  Kaikki asiaa koskevat aiemmin esitetyt lausunnot, muistutukset, mielipiteet sekä muut vaatimukset otetaan huomioon sellaisina kuin ne on esitetty.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille  Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- ja vesialueilla: Heinolahden jakokunnan vesialue 265-401-876-2, Kivijärven jakokunnan vesialue 265-403-876-1, Länttä.Tenholan yhteismetsä 265-874-1-0 sekä Venevalkamat 265-403-878-15, 265-403-878-29 ja 265-401-878-10.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle  Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa: Ympäristöylitarkastaja Katriina Koivisto, puh. 0295 018 758, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Log in